TẦM NHÌN:
Trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ hàng đầu và là đối tác tin cậy của các Nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tối đa hóa lợi ích khách hàng.
SỨ MỆNH:
– Nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – xây dựng niềm tin vững bền.
– Nâng cao giá trị dịch vụ, góp phần cho sự ổn định và phát triển của khách hàng.
– Nâng cao mức sống của cán bộ – nhân viên, đóng góp tích cực cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và ổn định an ninh chính trị của đất nước.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
1. Phương châm.
Phát triển bền vững trên nền tảng uy tín và đạo đức kinh doanh làm trọng.
2. Định hướng khách hàng.
Lợi ích khách hàng là mục tiêu phát triển và sự hài lòng của khách hàng là thành công của AN NINH SEPRE 24. Chúng tôi luôn có mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng để hiểu, tư vấn và đáp ứng bằng dịch vụ với chất lượng tốt nhất.
3. Trân trọng và đề cao giá trị nhân viên.
Mỗi nhân viên là một con người góp phần thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh cũng như mục tiêu của Công ty; Nhân viên là người đại diện, là uy tín, thương hiệu của BẢO VỆ AN NINH SEPRE 24 phục vụ cho lợi ích của khách hàng và thực hiện các cam kết của chúng tôi. Công ty chúng tôi luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, ở đó giá trị người lao động luôn được trân trọng.
4. Phát triển Công ty tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ.
BẢO VỆ THĂNG AN NINH 24 cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhiều hơn những gì khách hàng mong đợi. Chất lượng được ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động và trách nhiệm của mọi thành viên với tinh thần “Chất lượng trên hết”.
5. Giá trị bảo vệ và ngăn ngừa.
Mục tiêu cuối cùng của AN NINH SEPRE 24 là bảo vệ an toàn cho khách hàng bên cạnh đó là thực hiện tốt các dịch vụ đi kèm. Chúng tôi không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa các rủi ro, tối thiểu hóa các kẽ hở trong quản lý để đạt được hiệu quả cao nhất làm hài lòng khách hàng.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *