Category Archives: Hồ sơ năng lực

Năng lực bảo vệ: Nhà máy KCN, Sự kiện

Lời nói đầu

Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thăng Long Sepre24 được thành lập trên cơ sở kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực An Ninh – Bảo Vệ và PCCC. Công ty Bảo vệ Thăng Long Sepre 24 chuyên cung cấp các giải pháp An Ninh – Bảo Vệ chuyên nghiệp cho các Doanh nghiệp, các tổ chức, cá […]

Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN: Trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ hàng đầu và là đối tác tin cậy của các Nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tối đa hóa lợi ích khách hàng. SỨ MỆNH: – Nhà cung cấp dịch vụ chuyên […]